Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Zlepšete personální řízení své firmy

Ptáte se sami sebe, zda je personální řízení ve vaší společnosti správné? Máte přehled o personální situaci ve vaší firmě? Opravdu zaměstnáváte užitečné lidi, kteří se podílí na úspěšnosti vaší firmy? Personální audit je efektivní nástroj, díky němuž můžete zjistit potenciál vašich zaměstnanců. Nastavíte-li správná kritéria pro jejich hodnocení a motivaci, můžete zlepšit chod celého podniku.

Číst dál: Zlepšete personální řízení své firmy

Školení pro interní management

Dnes již existuje spousta vzdělávacích společností, které nabízejí manažerská školení. Nazývají je různě, například koučink manažerů, vzdělávání manažerů nebo školení manažerů. Jejich součástí bývají pak školení konkrétních dovedností manažerů jako je time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu a další. Ale jak poznat zda tato školení budou přínosná nebo jen ztrátou času? Firma Jiřího Jemelky má bohaté zkušenosti z konkrétních situací, které je opravňují věřit, že manažery naučí opravdu tomu, co je potřeba, aby firma prosperovala. Jejich školení a koučink pro interní management se vymyká tradičním konvencím. Hlavní přínos je v tom, aby kompetentní osoby, které absolvují kurz, samy začaly přemýšlet o  tématech a  aby byli iniciativní v praktickém používání všeho, k čemu dospěli.

Školení - řízení prodejního týmu

Řízení prodejního týmu je prací pro obchodní manažery a vedoucí prodejních týmů. Nejdříve manažer tým vytvoří, tak aby zde byly zastoupeny různé lidské individuality, které si při práci v týmu budou doplňovat a průběh jejich spolupráce bude v rámci možností co nejhladší. Následně tým začíná být veden, je důležité, aby manažer tým správně motivoval a rozvíjel.

Číst dál: Školení - řízení prodejního týmu

Řízení prodejního týmu

Ekonomická krize zasáhla celou světovou ekonomiku a české firmy nejsou výjimkou. Spousta z nich zkrachovala a ty, které překonaly ekonomickou krizi, se nyní snaží zlepšit svůj stav, zvýšit ziskovost a zajistit přísun nových klientů. Aby byl ale podnik úspěšný, je potřeba provést řízení prodejního týmu. Nečekejte na to, že se situace vaší firmy sama zlepší. Je potřeba pro to něco udělat.

Číst dál: Řízení prodejního týmu

Strategie pro Váš podnik

V posledních letech se v oblasti podnikání nemluví o ničem jiném než o ekonomické krizi, která se negativně podepsala na hospodaření každé společnosti. Dále se však mluví také o termínu mezigenerační obměna.

Číst dál: Strategie pro Váš podnik