Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Školení pro interní management

Dnes již existuje spousta vzdělávacích společností, které nabízejí manažerská školení. Nazývají je různě, například koučink manažerů, vzdělávání manažerů nebo školení manažerů. Jejich součástí bývají pak školení konkrétních dovedností manažerů jako je time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu a další. Ale jak poznat zda tato školení budou přínosná nebo jen ztrátou času? Firma Jiřího Jemelky má bohaté zkušenosti z konkrétních situací, které je opravňují věřit, že manažery naučí opravdu tomu, co je potřeba, aby firma prosperovala. Jejich školení a koučink pro interní management se vymyká tradičním konvencím. Hlavní přínos je v tom, aby kompetentní osoby, které absolvují kurz, samy začaly přemýšlet o  tématech a  aby byli iniciativní v praktickém používání všeho, k čemu dospěli.