Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Školení - řízení prodejního týmu

Řízení prodejního týmu je prací pro obchodní manažery a vedoucí prodejních týmů. Nejdříve manažer tým vytvoří, tak aby zde byly zastoupeny různé lidské individuality, které si při práci v týmu budou doplňovat a průběh jejich spolupráce bude v rámci možností co nejhladší. Následně tým začíná být veden, je důležité, aby manažer tým správně motivoval a rozvíjel.

Manažer by svým podřízeným měl být vždy schopen poskytnout k jejich práci zpětnou vazbu či potřebné školení. Mezi jeho vlastnosti a dovednosti by měly patřit samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti, prezentační dovednosti či schopnost motivovat druhé.