Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Plexi kapsa pro stojan na letáky

Každý se každý den setkává s nejrůznější reklamou, a to v různých podobách. Jednou to může být billboard, podruhé televizní spot a potřetí například leták. Když zůstaneme u letáků nebo novin, tak postupem času se situace zlepšila a nyní máme krásné tištěné stránky plné živých obrázků. V minulých dobách byl letáky pouze černobílé, což nemohlo působit tak jako nyní.

Stojan na letáky

Marketing a jeho vliv na společnost

Jedná se o soubor činností nebo aktivit, které pomáhají společnosti vyhledat nové spotřebitele, bez ohledu na to, zda se jedná o zboží nebo službu. Využívá se všech dostupných komunikačních kanálů. Velmi zjednodušené, lze shrnout, že marketing má za úkol:

  • získat nové zákazníky,
  • budovat jméno společnosti,
  • prodat daný produkt nebo službu.

V dnešní době není příliš vhodné, ignorovat marketing a dělat že ho zrovna nepotřebujete. Omyl, potřebujete, a to si pište, že moc! Takový internet, používáte jej? Všimli jste si, že nějakým „zázrakem“ se vám vnucují produkty, které jste si onehdy prohlíželi? Ano, kvalitní reklama, v tomto případě v podání Googlu je opravdu mocná a využívá částečně i lidské psychologie.

Stojan na letáky

Digitální tisk a tvorba propagačních letáků

Vhodně a důvtipně vymyšlený a zrealizovaný leták dokáže upoutat pozornost člověka skoro na první pohled. Na letácích je nejčastěji k vidění reklama na produkt, akční zboží nebo limitovanou nabídku. Pro ty, kteří se nepohybují na internetu je to mnohdy jediný prostředek, jak se dozvědět o něčem "výjimečném". Jedná se o poměrně novou metodu tisku, která umožňuje vytvořit výtisk přímo z počítače. Digitální tisk je nástupcem ofsetového tisku. K tisku se používají nejčastěji laserové tiskárny se suchými tonery. Mezi nevýhody digitálního tisku patří například nemožnost tisku na strukturované papíry nebo vyšší cena pro vyšší náklady.

Celý článek jsme se bavili o tom, jak vytvořit poutavý leták, ale neřekli jsme si, jak jej prezentovat lidem. Prostředků je hned několik, buďto leták hodíme lidem do schránek, ale riskujeme přehlédnutí. Daleko lepší je pořízení stojanu na letáky, kdy jej vystavíme přesně lidem na oči.