Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Nepodceňujte podporu prodeje

Podpora prodeje je forma propagace, jejíž cílem je podpořit zákazníka v rozhodnutí nakoupit produkt, anebo využít služby. Někdy se chybně podpora prodeje zaměňuje s jinými formami reklamy, čímž se firmy potažmo podnikatelé ochuzují o možnost nevšedním způsobem upoutat pozornost zákazníka. Někdy lze podporu prodeje realizovat i s minimem finančních prostředků. Například umístěním výrobků v prodejně na atraktivních stojanech či poblíž pokladny nebo u vchodu.

Pokud může firma uvolnit na podporu prodeje větší rozpočet, pak se dá investovat do kreativnějších nápadů. Lze třeba využít známou mediální tvář, která bude s kampaní spojena. Potenciální spotřebitel si pak značku snadno zapamatuje a navíc se s danou osobností může i identifikovat (příklad: spojení značky Dermacol s tváří Taťány Kuchařové).

Oblíbené je také pořádání různých společenských akcí (hudební, kulturní, sportovní atd.), kde probíhá ochutnávka produktů či rozdávání vzorků zdarma (plechovka Coca-Cola).

CocaCola