Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Kam umístit reklamními stojany?

Prodejní reklamní stojany jsou již neodmyslitelnou součástí každé prodejny. Jejich konstrukce, nápaditost provedení a volba místa pro umístění jsou třemi základními prvky, které by se měli prodejcem zohledňovat.

Ideální reklamní stojan je dobře vidět ale nepřekáží, má atraktivní design a je na něm vystaveno správné zboží. Je důležité myslet na to, že by jej zákazník neměl minout. Doporučuje se je umísťovat do míst, které v ideálním případě žádný zákazník nemůže minout a alespoň jednou během svého nákupu tímto místem projde.

Jako efektivní se jistě jeví také umísťování většího počtu stojanů. Je možné, že si jich zákazník nevšimne tzv. "na první dobru", ale časté jsou situace, kdy během svého nákupu na něco zapomene a musí se pro zboží vracet zpět. V těchto okamžicích vidí daný úsek prodejny z opačného úhlu a může tak reagovat na stojan, který nejprve přehlídl.

Obecně se za nejplatnější místa pro umístění reklamních stojanů považována místa u pokladen, v rozích či v sekcích, kde je umístěno akční zboží. Velmi důležité je umísťovat stojany tak, aby produkty na nich souvisely se zbožím v daném místě.