Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Internetový marketing efektivně?

Internet roste. Televize i tisk dlouhodobě klesá. Tento objev už zaregistrovalo 90% obchodníků a většina z nich na to i reaguje. Internetový marketing se stává běžnou součástí reklamních formátů. Uživatelé jej však na rozdíl od televizní reklamy dokáží poměrně bezproblémově filtrovat. Je-li používání AdBlocks správné či ne můžete nadhodit jako téma na dlouhé zimní večery, faktem je, že pokud chcete využívat internetový marketing opravdu efektivně, musíte se naučit kvalitně cílit.

Není to práce na jeden večer, ale dlouhodobá strategie, která vyžaduje investici jak časovou, tak finanční. Také se nelze spoléhat jen na jedno odvětví internetového marketingu, jde zejména o kvalitní propojení, které bude korespondovat s vizí a cíli firmy.