Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Uvažtě to s Elis!

Lano je předmět, který se používá v mnoha oborech lidské činnosti: slouží ke svazování předmětů, k zavěšování a zdvihání různých břemen, k zajišťování stability výškových staveb, k vlečení vozidel nebo k napínání sítí a řadě dalších činností.

vázací lana

Existuje mnoho druhů ocelových lan, jedním takovým velmi specifickým je tzv. Vázací lano. Jak už název napovídá, jedná se o speciální vazivo, které je určené pro různé vázání a upevnění těžkýh břemen při manipulaci. 

 

Obecně o lanech by se dalo říct, že to jsou silné a dlouhé svazek vytvořený stočením ocelových pramenů, sloužící primárně k vázání, tažení a jiným účelům. Pevnost je nejdůležitější veličina u lana, dobré vlastnosti jsou dány jak pevností jednotlivých vláken, tak jejich vzájemnou soudržností.

 

Společnost Elis je schopna dodat vázací lana těchto specifikací:

  • Nekonečná
  • OKO - čtyřhák
  • OKO - trojhák
  • OKO - dvouhák
  • OKO - hák
  • OKO - OKO