Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Jak se provádí strojní leštění?

Nějaký ten nerezový výrobek má doma určitě každý. Standardně se totiž z tohoto kovu vyrábí nejen dřezy, ale rovněž i kohoutky, várnice a další užitečné výrobky denní potřeby. Samozřejmě, že se z nerezové oceli vyrábí daleko více věcí, které se používají kupříkladu ve stavebnictví, medicíně nebo třeba v potravinářském, respektive chemickém průmyslu.

 

Je toho skutečně hodně.
Samozřejmě, že největším přidanou hodnotou je pro nerez odolnost proti vodě, která je oproti jiným kovům obdivuhodná. Ovšem ani vizuální vlastnosti by neměly zůstat stranou, jelikož leštěný povrch vypadá skutečně skvěle a nadčasově. Jak ho ale dosáhnout, zvláště pak ve větším měřítku? Jinak, než za pomocí speciální techniky to nejde.

Technologický postup


Než dojde k samotnému strojnímu leštění, je potřeba předtím udělat ještě několik nezbytných úkonů. Nejdříve musí proběhnout hrubování, ke kterému se používají brusné kotouče, které používají brusivo do č. 80. Nehrubuje se úplně každý kov, ale hlavně hrubé plechy a výlisky.
Hlazení je dalším stupněm a používá se hlavně u výrobků z válcovaných plechů za studena. U měkčích materiálů hlazení může probíhat takzvaně na suchu, u tvrdších se ve většině případů používají příslušné brusné pasty.
Posledním krokem před leštěním je předleštění. To se provádí brusivem číslo 280–320. Během tohoto kroku se používá speciální pasta pro lepší efekt.

Leštění


Je potřeba rozlišovat první a druhé leštění. Oba procesy se v některých detailech docela liší, a to hlavně v použití druhu brusiva. Zatímco v prvním případě se používají pasty s hrubším brusivem, ve druhém se pak standardně užívají pasty s brusivem jemnějším. Díky tomu je možné docílit toho všeobecně známého velkého lesku.
V současnosti se k leštění používají moderní technologie, což se nejen pozitivní způsobem odráží na výsledné kvalitně, ale samotný proces je navíc daleko rychlejší než dříve.