Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Hydraulika je věda!

Hydraulika jako taková je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Úzce “spolupracuje” s mechanikou tekutin a využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. Z toho plyne, že bychom ji měli velmi dobře znát z druhých stupňů základní školy.

Hydrauliku je nezbytná součást našeho života, která nám jej velmi ulehčuje. Základními komponenty systémů jsou písty, trubky, ventily nebo hadice a nezbytná kapalina, kterou je třeba čisti a filtrovat, pokud chceme, aby životnost systému byla co nejdelší.

 

Pokud sháníte vhodné komponenty nebo potřebujete navrhnout hydraulický systém, neváhejte kontaktovat společnost Hydrocom, která svým klientům nabízí služby od projekce, konstrukce, výroby, montáž hydraulických zařízení a hlavně mnohaleté v praxi.
  • Výroba olejových nádrží pro mobilní a stacionární aplikace
  • Prodej jednotlivých prvků
  • Bezplatným technickým poradenstvím