Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

BOZP a čistota vzduchu

BOZP, celým názvem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro někoho modla, pro většinu jiných značně problematická legislativa a pravidla v praxi! Jedná se o mezivědní obor, který definuje pravidla a opatření, které mají za úkol předcházejí úrazům v pracovním procesu. V tomto článku se budeme zabývat ochrannou plic zaměstnanců. Výměna vzduchu v průmyslových halách je poměrně těžká a k docílení cirkulace vzduchu se používá vzduchotechnika, musíme však pamatovat, že se nejedná o totéž jako klimatizace! Podaří-li to, docílíte toho, že můžete regulovat vlhkost vzduchu nebo prašnost.

průmyslová filtrace

BOZP

Ten, kdo má s tímto legislativním opatřením největší problém je zaměstnavatel. Proč? Zkrátka proto, že ho nutí dodržovat, různé pokyny, aby snížil riziko zranění svých zaměstnanců. Tato opatření mohou být:

  • technická,
  • právní,
  • organizační,
  • administrativní.

Někdy se můžete setkat s pojmem prevence rizik, jedná se totiž o to samé jako BOZP. Bohužel veškerá realizace bezpečnostních opatření je nákladná a není divu, že se zaměstnavatel do nic moc nechce, a navíc jim ani kolikrát moc nerozumí. Proto se doporučuje přibrat osobu odborně způsobilou, tedy "bezpečáka", který poskytne rady a dohlídne na realizaci ochranných opatření.

Průmyslová vzduchotechnika

Čištění vzduchu je velmi důležité, nicméně v průmyslovém prostředí, kde kyslík spotřebovávají kromě lidí i stroje je to alfa a omega. Obsluhy strojů jsou v tomto "klimatu" celou pracovní dobu, tedy 8 hodin a kolikrát i 5x za týden. Zaměstnanci jsou kromě spotřebovaného vzduchu vystaveni chemickým látkám a zplodinám. Průmyslová filtrace napomáhá k výrobě příjemného a čistého mikroklima, díky přívodu čerstvého filtrovaného vzduchu.

Klimatizace

Stejně jako průmyslová filtrace se klimatizace stará o úpravu vzduchu. Nicméně je uzpůsobena k tomu, že odebírá teplo, které díky výměníkům odvádí pryč. Paradoxně lze s klimatizací i topit, čím ušetříte peníze za vytápění například plynem. Možná jsem nevysvětlil, proč zmiňuji klimatizace v kontextu s průmyslovou vzduchotechnikou. Vzduchotechniku lze dovybavit o tento prvek.

Tady vidíte sami, že pro čistý vzduch v průmyslu se dělá opravdu hodně. Zdraví zaměstnanců by mělo být "hned" na prvním místě. Pokud to nějaký ze zaměstnavatelů nedodržuje, zkuste ho nějak přimět, protože pevné mikročástice už z plicních sklípků nedostanete. Naštěstí existuji legislativní opatření v podobě BOZP, které spoustu chráničů nařizují.