Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Použití drátěných lan

Víte, co je to drátěné lano? Jedná se o druh lana, které je vyrobeno z několika kovových vláken. Konstrukce je dána hlavně vzájemným uspořádáním drátů v prameni i pramenů samotných a vychází z norem ČSN 02 43xx. Toto konstrukční řešení přináší mnoho výhod mnoho výhod. S tímto druhem se setkáváme již od starověku ale v provedení z přírodních materiálů, bohužel nebylo dosaženo takové pevnosti a životnosti těchto lan a díky velkému průměru a průřezu byla málo ohebná.

 

Historie těchto lan se datuje od roku 1834, kdy bylo v Evropě použité lano v německých stříbrných dolech v Clausthalu a říkal ose jim Albertova lana. Konstrukce tehdejších lan byla tvořena navzájem zkroucenými kovanými dráty, které tvořily pramen. Ze tří pramenů pak bylo spleteno celé lano. Velkou výhodou lan byla, že ve vlhkém důlním prostředí netlela, měla vyšší pevnost a oproti řetězům se nepřetrhla "bez varování”. Během dalších let se rozšířila po Evropě, například na Slovensko. 

 

Zlom nastal v roce 1837, kdy byla na šachtě v Banské Štiavnici zřízena první továrna na výrobu ocelových lan na základě podnětu komorního hraběte Schweitzer. Lana se nejprve vyráběla ručně a od roku 1840 byl v provozu stroj na výrobu pramenů, který si dal v témže roce patentovat vídeňský mechanik Wurm. Délka prvních lan byla jen několik desítek metrů. Vývoj techniky výroby ocelových lan pokračoval poměrně rychle a již v roce 1850 bylo pro potřeby železničního provozu vyrobeno lano o délce 2 650 m. V tomto období jako i v následujících letech 19. i 20. století až po současnost se vývoj lan nese ve znamení zlepšení strojního vybavení na výrobu lan, zlepšení vlastností materiálů použitých na lana a zlepšení konstrukce lan. 

 

Tehdejší lana postačovala pro průmyslové použití až do konce 18. století. S rozvojem průmyslu, hlavně důlního, byly na lana kladeny větší požadavky, které se už nedaly zvládat jen změnou tloušťky lana.

 

Hlavní vlastnosti lan

 • Nosnost lana - je nejdůležitějším parametrem, který se volí na základě velikosti zatížení a požadované bezpečnosti.
 • Bezpečnost lana - která je dána poměrem jmenovité nosnosti lana a jeho maximálním statickým zatížením.
 • Modul pružnosti lana - se kterým souvisí prodlužování lana, to je důležité u lan s větší délkou. Velikost modulu pružnosti lze určit výpočtem nebo experimentálně, ovlivňuje ho jmenovitá pevnost drátů a velikost zatížení.
 • Kroutící moment lana - jelikož lano je stáčené vznikají při jeho zatížení svislou silou krouticí momenty, které se eliminují protisměrným obtáčením ve výrobě.

Skladba lan

K výrobě lan se používají tři základní komponenty:

 • Lanový drát

K výrobě mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Neželezné kovy, spíše však jejich slitiny, se používají pouze pokud má lano vést elektrický proud. Základní částí lana je drát, jehož vlastnosti ovlivňují i vlastnosti a kvalitu výsledného ocelového lana. 

 • Jádro lana

Nazývá se také duše lana. Úkolem vložky lana je vytvářet pevnou, ale zároveň pružnou podložku pro prameny lana, které jsou kolem vložky spirálově stáčeny. Vložka zabraňuje radiálnímu posouvání a bočním tlakům pramenů a současně vyplňuje prostor mezi prameny. Dalšími úkoly vložky jsou zajišťování kruhového průřezu ocelového lana a zásobování lana mazivem.

 • Mazadlo lana

Mazivo chrání lano před korozí, snižuje vzájemné tření mezi dráty a prameny, snižuje tření mezi lanem a kladkou a zabraňuje vnikání nečistot a vody do nitra lana.

 

Lana typu VEROTOP E

 • Velmi flexibilní nekroutivé ocelové lano s tvářenými vnějšími prameny
 • Lano je intenzivně mazané; standardně holé, pozinkované na objednávku
 • Průměrný výplňový koeficient (fill factor) = 0,700
 • Typ vinutí: stejnosměrné
 • Číslo kategorie lana (RCN) - určení počtu viditelně porušených vnějších drátů, kritérium pro vyřazení lana podle ISO 4309: RCN=23-2.

drátěná lana

drátěná lana

 

 

 

Nosnost drátěných lan

Kde koupit?

Společnost Elis nabízí svým zákazníkům velké množství ocelových lan pro různé použití. Na jejich e-shopu si můžete vybrat potřebnou délku a průřez.

Dluhonská 3388/99

 

750 02 Přerov I - Město

 

(areál PRECHEZA a.s.)