Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Nechte si poradit

Poradenství se už dlouhodobě uznává za prospěšnou profesionální službu, která pomáhá řídícím pracovníkům analyzovat a řešit praktické problémy, před kterými stojí jejich organizace. Termín „podnikové vzdělávání“ byl zaveden v USA, a to na začátku minulého století. Poradenství můžeme chápat i jako vzdělávání dospělých, kde jsou učitelé zaměstnanci univerzity.


S podnikovým poradenstvím by se vám mělo dostat i konkrétních kroků k naplnění cílů firmy nebo organizace ve spojení s ICT. Můžete tak využít odbornost, dlouhodobé zkušenosti od zkušenějších školitelů. Následně společně skombinujete vaše představy a výsledkem by měla být strategie, které se budete držet v následující době a poznáte, že přijde změna. Ovšem bez prvního kroku to nepůjde, proto neváhejte a ozvěte se panu Jemelkovi.