Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Co je to CRM systém a proč ho potřebujete?

Moderním trendem mezi firmami je využívání tzv. CRM systémů. Setkali jste se někdy s tímto online systémem nebo využíváte jeho výhody? Pokud ano, můžete tento článek ihned zavřít, pokud ne, doporučujeme číst protože si řekneme co to je a co firmám přináší za výhody.

CRM systém

Co je to CRM

Zkratka CRM pochází z anglických slov Customer Relationship Management. Celý systém má za úkol řídit vztahy mezi firmou a zákazníkem. Pod tímto pojmem si lze představit také různé programy nebo aplikace, umožňující firmám informace o zákaznících a klientech:

  • shromažďovat,
  • třídit,
  • zpracovávat údaje.

Cílem systému CRM je zlepšení cílení služeb, porozumění zákazníkům a identifikace jednotlivých potřeb. Na základě těchto bodů lze vybudovat oboustranně prospěšný obchodní vztah a maximalizovat zisk. CRM systémy započaly svůj vývoj na počátku 90. let s rozvojem informačních technologií internetu a online systémů. Díky tomuto průlomovému kroku od té doby do popředí dostává e-business.

CRM jako strategie

Laickým pohledem by se mohlo zdát, že CRM je pouhý software nebo aplikace, opak je však pravdou. Jedná se o komplexní a důmyslnou strategii na poli komunikace, marketingu, obchodu a servisu. Další z výhod je rychlá adaptace na aktuální podmínky a přání zákazníka.

CRM systém

Funkce CRM v praxi

Prohloubení vztahu společnost vs. zákazník

Pokud zmíníme podstatné výhody, narazíme na to, že systémy CRM dokáží dokonale uspokojit přání a potřeby našich zákazníků. Je tomu dáno díky implementace strategie, servisu, marketingu a prodeje zboží či služby zákazníkům do jednoho komplexního "balíčku". Komu by se takové služby nelíbily, jen málokomu, proto je více než pravděpodobné, že zavedení CRM povede ke zvýšení loajality zákazníků.

Optimalizace marketingu

Poskytnutí komplexních služeb není jedinou výhodou těchto systémů. Pro samotnou společnost to přinese lepší porozumění potřebám a chování zákazníků, což umožňuje dokonalý timing v případě uvedení nového produktu nebo služby na trh. CRM je užitečný také ve chvílích, kdy se potřebujete zaměřit na určité "cílovky" a oslovit je v pravý okamžik. Systémy se postarají o celkovou optimalizaci marketingových zdrojů společnosti.

Digitální úřední desky

O digitálních úředních deskách můžeme v praxi uvažovat jako o CRM pro vládní a úřední komunikaci s veřejností. Stejně tak jako pro obce povinností zveřejňovat novinky, zápisy a důležité informace na úřední desku, tak je důležité tato spravovat i v digitální formě. Digitální úřední deska pak v ledasčem důrazně ulehčuje správu.