Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Nezbytností moderního dentisty je rentgen a mikroskop

Současná doba přináší obrovský rozvoj technologií, které umožňují výrazné zvýšení kvality diagnostiky a stomatologické léčby. Tak jako všechny lékařské disciplíny, tak i stomatologie se vyvíjí a tak se můžeme potkat stále s modernějšími pomůckami, které lépe diagnostiku například zubní kazy nebo změny v kosti. Takový případ je dentista, který svým pacientům navrací plnohodnotný život pomocí fixních náhrad, přesnost vyhotovení se tady pohybuje v desetinách milimetrů! Co ovšem zubařům napomůže, aby jejich práce byla přesná? Přece mikroskop a rentgen.

Stomatologický mikroskop

Podívejme se nejprve na stomatologický mikroskop jako takový a poté na konkrétní využití ve stomatologii. Některé zdroje hovoří, že první mikroskop sestavil nějaký pan Janssen již v roce 1590. O 20 let později se této konstrukce dokonce ujal Galileo Galilei, nicméně valných úspěchů dosáhl až holandský vědec Leeuwenhoek, který mikroskop sestavil až v roce 1676. Bohužel to stále ještě nic převratného neznamalo, až do roku 1665, kdy se toho ujal britský geolog Hooka, kdy ve svém díle Micrographia popsal konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením.

stomatologický mikroskop

První použití mikroskopu ve stomatologii se datuje někdy kolem 80. let, kdy byl upraven ORL mikroskop. Tato zařízení najdou největší použití v endodoncii a protetice, nicméně jejich použití je žádoucí například k prevenci nebo chirurgickým zákrokům.

Mikroskop se skládá z:

  • okuláru,
  • revolverového měniče zvětšení,
  • objektivu,
  • zdroje světla,
  • dodatkového příslušenství (záznamové zařízení + asistentský okulár)

Každý stomatolog by měl velmi dobře zvážit jestli je na mikroskop připravený a hlavně zda  mu bude pomocníkem a jeho používání v praxi bude ergonomicky příjemné. Pokud je Vás dentista mladší, zajisté jste poznali, že základní polohou při ošetření pacienta s použitím operačního mikroskopu je ležící pacient a sedící lékař.

Jaké osvětlení použít?

Osvětlení je velmi důležitou součástí, protože umožňuje ostré zobrazení pozorovaného předmětu. Existují 3 varianty osvětlení, tedy halogen, xenon a LED. Rozebereme si jeden po druhém a porovnáme jejich výhody/nevýhody. Halogenový typ patří mezi nejlevnější způsob nicméně  a navíc jsou nízké také i provozní náklady. Světlo je nažloutlé a tím pádem příjemnější pro oči, má však mnohem nižší intenzitu, proto je pro některé použití nevhodné. Druhým typem je xenonová výbojka, tak jak to známe u automobilů, tak je tomu i zde jedná se o velmi intenzivní ostře bílé světlo s dostatečnou intenzitou, nevýhodou jsou velké pořizovací i provozní náklady. Nejmodernějším typem jsou úsporné LED, emitované světlo má dostatečnou intenzitu pro všechny typy ošetření, barva světla je studená bílá.

CBCT 3D rentgen

Pro začátek by bylo vhodné vysvětlit, co to vlastně ten CBCT rentgen je. Jedná se o technologii Cone Beam Computed Tomography, tedy nástupce klasické počítačové tomografie, která se začala v klinické praxi používat v 70. letech. Princip technologie CBCT je mírně odlišný od klasického CT. Paprsky jsou vysílány ve tvaru kužele a následně snímány větším čtvercovým nebo obdélníkovým detektorem. Postačuje tedy, aby rentgenka oběhla okolo snímaného objektu pouze jednou. Tím došlo k několikanásobnému (podle výrobců až 50násobnému) snížení zatížení pacientů rentgenovými paprsky, vyšetření je rychlejší a má lepší rozlišitelnost. Tato technologie se začala využívat polovině 90. Let.

Takže tento CBCT rentgen je zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytvoření 3D zobrazení snímkované oblasti. To umožňuje zubnímu lékaři mnohem plastičtější a detailnější prostorové vidění, které pouhé 2D zobrazení nemůže nabídnout. Nicméně tímto jsme nechtěl říct, že 2D OPG snímek je dnes již bezcenný. Stále tvoří významnou součást základního stomatologického vyšetření.

stomatologický rentgen

2D OPG snímek zachycuje:

  • kostní tkáň obou čelistí
  • čelistní dutiny
  • dutiny nosní
  • čelistní klouby

Před pořízením buď mikroskopu nebo CBCT rentgenu je velmi důležité si uvědomit, že se jedná o značné investice, nicméně se jedná o nástroje, který rozšíří rozsah poskytovaných výkonů, zpřesní je a ve výsledku ulehčí práci!