Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Neriskujte pád z výšky, použijte pracovní plošiny

Občas vás může potkat práce ve výšce. Pro mnoho lidí se jedná o spíše nepříjemnou práci, která dělá nejednomu opravdu velký problém. Jedná se o práci, která má být zvláť ohodnocena a navíc konaná speciálně proškolenou osobou. Ale známe to každý, šetří se, kde se dá, takže málokdy se povolá profesionál. Když už tedy musíme do výšky, existují různá řešení, která nám usnadní tuto práci bez většího rizika. Jedním z takových prostředků jsou plošiny o kterých se budeme v tomto článku bavit.

hydraulické plošiny

Proč je důležité dbát na ochranu a zabezpečit pracovníka ve výšce? Pád z výšky totiž patří dlouhodobě a celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců. Ve naprosté většině tragických incidentů je příčinou nedostatečné zajištění a ignorování BOZP. Práce ve výškách je definována, když pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. V tomto případě musí zaměstnavatel zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky.

Legislativa, ošetřující práci ve výškách:

Tady pro ty, kteří si i tak myslí, že se jedná o přecitlivělost zaměstnanců! Dokonce existuje i legislativa, která ošetřuje právě práci ve výškách. Jedná se o předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. A kdyby to ještě nestačilo, ještě je tady jedna modla zaměstnanců, tedy předpis č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Konkrétní informace jsou uvedeny v § 103 odst. 2 a 3.

Příčiny pádu z výšky

Logicky lze předpokládat, že každý pád z výšky znamená pro zaměstnance nějaký úraz nebo dokonce smrt. V drtivé většině případů je příčinou:

 • ignorování BOZP ze strany zaměstnanců,
 • nedostatečné proškolení zaměstnanců a
 • nedostatečná analýza rizik ze strany zaměstnavatelů.

Jak zajistit bezpečí sebe a svých zaměstnanců?

Prostředků, které Vám doslova dovedou zachránit život je mnoho. Nejprve je třeba zvážit, kolik finančních prostředků chcete investovat. Pokud se jedná o jednorázovou akci, pravděpodobně se vyplatí najmout si odbornou firmu, která práci vykoná. V opačném případě by se na těchto opatřeních nemělo šetřit.

Prostředky pro ochranu:

 1. Osobní jištění
 2. Zachycovací postroje
 3. Žebříky a lešení
 4. Hydraulické zdvihací plošiny

Osobní jištění

Jedná se o nejlevnější způsob jištění, zároveň v sobě toto řešení spojuje lepší proveditelnost na obtížnějších místech a v hůře přístupném terénu.

Zachycovací postroje

Tento způsob bývá stejně jako Osobní jištění velmi užívaným systémem. Postroje jsou vybaveny dynamickým jištěním nebo systémem pro tlumení pádu.

Žebříky

Pokud je osoba pracující na žebříku chodidly ve výšce nad 5 m, musí být neprodleně jištěna proti pádu, například prostřednictvím OOPP. V případě, že se používají polohovací prostředky je povoleno, aby kotvící bod byl na žebříku, ale za předpokladu, že bude řádně zajištěna jeho stabilita a jeho nosnost tomu bude odpovídat.

Plošiny

Pracovní plošiny jsou zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Toto zařízení je uzpůsobeno k tomu aby pracovníkovi umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných. Většina plošin umožňuje pohyb nejen do výšky ale v kruhu daném dosahem ramene. Plošina může být vybavena zdrojem elektřiny pro používání ručního elektrického nářadí.

hydraulické plošiny

Pokud je plošina právě to, co potřebujete a hledáte, neváhejte se obrátit na společnost INREKA plošiny s.r.o., která je stabilním partnerem pro Vaše podnikání, díky mnohaleté historii. V jejím sortimentu můžete najít plošiny těchto druhů:

 • KLOUBOVÉ PLOŠINY
 • TELESKOPICKÉ PLOŠINY
 • KLOUBOVO-TELESKOPICKÉ PLOŠINY
 • RAMENOVÉ PLOŠINY
 • PŘÍVĚSNÉ PLOŠINY
 • NŮŽKOVÉ PLOŠINY
 • SLOUPOVÉ PLOŠINY