Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Stanovení strategie podniku

V businessu je možné, že konkurence se předbíhá a podaří se ji stanovit lepší ceny, kvalitnější výrobky nebo služby, má efektivnější provoz, údernější marketing, silnější prodejce a lepší manažery? Pokud se v tomto poznáváte, neváhejte a zdokonalte se, jinak vás konkurence převálcuje.

 

Finanční analýza podniku

Pokud se již přinutíte k nějakému definování strategie podniku, pravděpodobně narazíte na dva základní problémy. První z problémů nastane při sestavování strategie, protože výchází ze zbožných a subjektivních dojmů managementu, výsledná strategie bude pravděpodobně odtržená od reality. Druhým problémem je to, pokud se strategie sestaví optimálně a reálně, tak se paradoxně zase ve většině případů bohužel nepoužívá.

Dobře zvolená strategie totiž může do Vaší společnosti přivést zákazníky a současně motivovat Vaše zaměstnance.

strategie podniku

Chyby jsme schopni eliminovat analýzami vnějšího a vnitřního prostředí a vhodnými kandidáty jsou:

  • STEP analýza
  • Porterova pětisilová analýza
  • SWOT analýza

Firemní strategie a finanční analýza firmy jsou základem vašeho úspěchu a s jejím sestavením vám pomůže specializovaná společnost Samak, která se zabývá touto problematikou.

Dalším problémem je také předání společnosti do rodiny a sestavení tzv. rodinné ústavy.