Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

INEX váš partner v mezinárodní dopravě

Velmi často se v kontextu s mezinárodní kamionovou dopravou setkáme s několika pojmy. Například s logistikou, podmínkami INCOTERMS, organizací FIATA nebo spedicí. Co říkáte tomu, že si jednotlivé pojmy vysvětlíme. Rozšíříme si tak obzory v dalším odvětví. Tak se pusťme do toho!

http://www.inexspedition.cz/cs/

Logistika

Rozhodl jsem se začít logistikou, osobně mi totiž přijde velmi zajímavá. Pomáhá plánovat a řídit cestu zboží nebo produktu od vývoje, přes výrobu, nákup až po dodání koncovému zákazníkovi. Dále má za úkol reagovat na potřeby zákazníků, respektive trhu. Je základním kamenem, který dovede ovlivnit jednotlivé role mezi strategickými faktory. Co to znamená? Dovede ovlivnit míru konkurenceschopnosti podniku!

Logistika v bodech

  • Plánování
  • Řízení toku materiálu a zboží,
  • Službami spojenými s přepravou k zákazníkovi,
  • Skladováním.

Rozhodujícím faktorem je čas, konkrétně správné načasování. Úkolem logistiků je docílit, aby vše proběhlo ve správný čas a na správném místě!

Spedice (zasílatelství)

Naopak spedice obstarává přepravu zboží z místa A do místa B. Během minulého desetiletí se spedice stala světovým trendem č. 1. Čísla hovoří, že že 80 % všech přeprav v mezinárodním obchodu je realizováno právě spedicí! Výhodou je, že my se o nic nestaráme, vše řeší spediční společnost, kterou jsme si pro přepravu najali.

Spedice se řídí podle vzájemně podepsané "zasílatelské smlouvy". Smlouva legislativně vymezuje celou činnost spediční společnosti. Je v ní uvedeno, že se "speditér zavazuje že za úplatu, vlastním jménem, ale na účet příkazce a na jeho riziko obstará přepravu věci z místa odeslání do místa určení a obyčejně i další, ve smlouvě definované služby".

Před podpisem smlouvy je nutné se informovat o pověsti dané spediční firmy. Většina z nich nenese zodpovědnost za kvalitu provedení služeb, které dohodla. Případné škody se řeší s dopravcem!

Mezinárodní organizace FIATA

Její historie se datuje od roku 1926, byla založena v Rakousku a cílem je koordinace a unifikace:

  1. Přepravních postupů,
  2. Smluvních náležitostí,
  3. Používaných dokumentů.

Mezinárodní obchodní podmínky INCOTERMS

Podmínky se uplatňují pro přepravu zboží a upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím, používají se v mezinárodních kupních smlouvách. Z hlediska řízení jsou smluvním obchodním standardem, který akceptují vlády, právní autority a obchodní společnosti po celém světě. Aktuálně platnými jsou INCOTERMS 2010.

Pokud hledáte vhodného partnera pro mezinárodní dopravu, obraťte se na http://www.inexspedition.cz/cs/.