Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Tryskání představuje dokonalé očištění povrchů

Že lakování je proces, při kterém se na povrch nanáší vrstva odstínu a na závěr ochranná tvrdá vrstva laku, která brání před korozí, to víme! Nicméně nevíme, jak docílit dokonalé přípravy povrchu k samotnému procesu lakování. Tento krok je ovšem stejně důležitý, dokonce i důležitější než samotné lakování. Pokud se nám nepodaří vhodně odstranit starý nátěr nebo rez, nový lak dobře nechytne a začne se odlupovat.

pískovací boxy

Příprava nového plechu k lakování

Pokud vezmeme například plechové svitky, používané v automobilovém průmyslu, které míří do lakoven v automobilkách, se nejprve musejí odmastit, protože jsou opatřeny touto ochrannou vrstvou. V dalším kroku jsou pozinkovány a namočeny do lázní s chemickými sloučeninami a vypáleny. Dále je nastříkán plnič a po vytvrzení se celý povrch ve vybavené lakovně lakuje odstínem a na závěr průhledným lakem.

Příprava starého plechu k lakování

V tomto případě se přípravná fáze výrazně liší od prvního případu, kdy máme nový, nelakovaný plech. Odstranění starých nátěrů se nejčastěji provádí pomocí tryskání, chcete-li pískování.

Samotné tryskání je proces, kdy se pomocí proudu jemných částic očišťuje povrch, například od koroze, aby se připravil k lakování. Jemné částice se volí na základě povrchu, který chceme tryskat:

  • Tvrdé materiály - ocelové broky, křemičitý písek, korund, ocelová drť.
  • Měkké materiály - drť ze skořápek ořechů nebo piliny z tvrdého dřeva.


Metody tryskání

  • Tlakovzdušné tryskání - tlak unáší částice, které narážejí na povrch a tím jej čistí
  • Mechanické tryskání - metáním částic pomocí rotujících lopatek

Výhody tryskání

Mezi hlavní výhody patří výrazné ulehčení práce. Pokud si myslíte, že bruskou uděláte stejnou práci, jako tryskáním, jste na omylu. Výsledek, který vyjede z pískovacího boxu je téměř dokonalý, oproti domácímu očištění bruskou nebo ocelovým kartáčem.

  1. Dokonalé očištění povrchu
  2. Rychlost čištění
  3. Nízká ekonomická náročnost procesu