Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Nový vs zrekontruovaný komín?

Koupili jste si starší dům? Po důkladnějším prozkoumání jste však zjistili, že střecha a zejména komín nejsou zcela v dobrém stavu? Jedná se o poměrně závažný problém, který může ohrozit Vaši bezpečnost a zdraví.

vrtání komínů Zlín

Pokud jste tento neostatek odhalili, doporučil bych kontaktovat specializovanou společnost, která se zabývá problematikou oprav komínů! Jednou takovou je společnost Rekonstrukce Zlín.

Tato společnost nabízí svým klientům rekonstrukce starých komínů několika různými způsoby. Doporučil bych jednu z nejmodernějších možností a to jádrové vrtání komínů. Tato metoda je velmi přesná a efektivní. Pokud Vám však z nějakého důvodu tato metoda nevyhovuje, lze použít frézování nebo vyřezávání komínů. Nezbytnou součástí těchto zásahů je následné vložkování komínů.