Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Kari sítě a hutní materiál pro stavby

Spojení betonu a oceli je téměř nezničitelné a má velkou řadu výhod. Z toho důvod je často využívám ve stavebnictví. Právě o ocelových hutních materiálech a prodeji se dnes trochu pobavíme.

prodej hutního materiálu

Proč je ocel výhodná?

Rychlost! Rozhodnete-li se stavět ocelovou konstrukci překvapí vás rychlost toho, jak celá stavba roste. Tím pádem dochází ke snižování nákladů při stavbě. A to potěší snad každého. Další výhodou je značná ekologičnost oceli, protože ji lze zesilovat, demontovat a také recyklovat. Vlivem nízké hmotnosti se s ní daleko lépe pracuje.

Ocel vyniká také ve schopnosti překonávat rozpětí stropů, případně i střech. A to vše v malých dimenzích nosníků. Kvalitně navržená konstrukce dokáže absorbovat:

  • nerovnoměrné sedání,
  • poddolování,
  • otřesy.

Další výhodné vlastnosti oceli ve výstavbě

Kromě výše uvedených vlastností jsou zde i:

  1. Snadná spojitelnost ocele s jinými materiály
  2. Nízká hmotnost finální ocelové konstrukce
  3. Značná rychlost výstavby bez ohledu na povětrnostní vlivy
  4. Značná odolnost vůči přírodním živlům nebo zemětřesení
  5. Dlouhodobá životnost asi 100 let.

Moderní ocelové konstrukce

Vlivem technologického pokroku došlo i na ocel. Nově se používají metody tváření, tepelného zpracování či aplikace odolných povrchových úprav. To zaručuje ocelové konstrukci, aby odolávala náročných požadavků vývojářů a konstruktérů. Nyní již nehrozí, že by postihla ocel koroze nebo by neprošla při zkouškách požární odolnosti.

Zvýšena antikoroznost oceli je dána speciálním povrchových zušlechtěním. Na výrobních linkách se následně kontroluje potřebná korozní odolnost nebo estetický účinek. Estetika je dána optimální barevnosti či přesnou povrchovou strukturou. V řeči čísel se odhaduje odolnost vůči znehodnocení vlivem korozi asi na 100 let.

prodej hutního materiálu

Ocelové konstrukce s betonem

Trendem poslední doby je využívání ocele při stavění, zejména konstrukce spřažené. Je-li konstrukce dobře navržena, lze ušetřit nemalé finanční prostředky na antikorozní úpravě nebo také protipožární ochraně. Ocelový hutní materiál je totiž vybetonován nebo dokonce obetonován, přičemž se dosáhne velmi zajímavých linií. Výsledá stavba je poté štíhlá.