Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Prodejte svou firmu za tu nejvyšší cenu!

Máte už toho všeho spojeného s podnikáním dost? Stále častěji Vás napadá myšlenka, že svou firmu prodáte? Než se do toho vrhnete, hluboce se zamyslete, přece jenom vytvořit prosperující firmu byl běh na dlouhou trať. Zcela logicky chcete z prodeje co nejvíc vytěžit na pěkný „důchod“. Máte na výběr, že si prodej obstaráte sami, nebo se svěříte do rukou odborníkům, kteří Vám správně poradí, jak operaci realizovat.

prodej firmy

Jste-li na 100% rozhodnutí svou společnost prodat, měli byste začít konat! Logicky chcete společnost prodat co nejlépe, právě za tímto účelem je nutné učinit nezbytné kroky, které připraví firmu na prodej.

Důležité je provést faktické kroky uvnitř společnosti:

  • definovat a pojmenovat předmět podnikání
  • definovat co může budoucí vlastník od společnosti očekávat
  • Provést sami triviální restrukturalizace
  • Odstraňte kritická místa

Zde si řekneme pár věcí, nezbytných k tomu, aby mohl být prodej společnosti relaizován. Měli bychom například:

Znát důvod prodeje

Stojíte tváří tvář proti investorovi, když ho napadne otázka, proč vlastně svou firmu prodáváte. Jako majitel byste měl investora přesvědčit, že nekoupit vaši společnost by bylo velkou chybou. Připravte si jednoduché a pravdivé sdělení, proč firmu prodáváte.

Ať už je důvod prodeje jakýkoliv, prokažte, že své firmě rozumíte! Zdůrazněte například vaše úspěchy a vypořádání se s problémy, které jiné položily.

Nepodceňujte ekonomický ukazatel EBITDA

EBITDA není žádným sprostým slovem, jedná se o ukazatel, který znázorňuje zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Že ho váš ekonom nezná? To nevadí, vy se ho naučte! Tento ukazatel se používá zejména ve světe, takže je zcela dobré, jej znát. Zvažte, zda některé hodnoty uvedete, protože se může jednat o jednorázový náklad, například nákup různých licencí nebo na druhé straně zisk z nějakého prodeje většího majetku firmy.

Sdělte to jen nezbytným lidem

Dalším nezbytným krokem je co nejvíc minimalizovat informace o tom, že se firmu snažíme prodat! O tomto kroku by měl zcela jistě vědět top management, který se bude podílet na shromažďování podkladů pro kroky, které jsem zmínil v předchozím odstavci. Ostatní zaměstnance a veřejnost není třeba informovat, pokud by se informace o transakci dostaly na povrch, je velmi pravděpodobné, že by tento krok mohl snížit cenu společnosti!

Drážděte konkurenci

Pokud se Vám tak docela nepodaří chystaný prodej utajit, udělejte z toho váš benefit a podněcujte zájem u potenciálních kupců. Je zcela na místě stále udržovat určitou míru konkurence mezi investory, a to až do poslední chvíle. Proč to udělat? Protože při větším počtu zájemců si nezačnou diktovat své podmínky, naopak si Vás budou předcházet.

Daně ve váš prospěch

 

Sedněte si ekonomem a zvažte celkovou daňovou situaci společnosti. Proč to udělat? Zajisté nechcete přijít o výnos z prodeje tím, že jej odvedete státu na daních. Například nedobytné pohledávky odepište nebo prodejte. Pamatujte však, že vše jen do té míry, kdy to dovoluje legislativa!

 

Nyní se dostáváme k jádru, proč prodat. Ceně! Stanovení ceny je poměrně složitý proces, nechceme ji prodat pod cenou a zároveň nechceme odradit potencionální investory neadekvátní cenou.

prodej firmy

 

Důležitým faktorem pro stanovení ceny je:

  • Jasný záměr investora
  • Jaké změny chce investor realizovat
  • Kolik peněz musí investor investovat
  • Jak dlouho bude realizace změn trvat

Pomoc od profesionála

Pokud se rozhodneme pro specialistu v podobě externího poradce, jedná se o jednoznačné zjednodušení vašich starostí při prodeji. Profesionální externí poradce realizuje několik desítek, či stovek prodejů, lze tedy očekávat, že tomu rozumí, podstatně lépe než vy sám. Jeho role při nezávislém ocenění společnosti je nezastupitelná. K důležitému úkolu externího poradce patří poradenství při prodeji společnosti, vyhledávání, vytipovávání vhodného okruhu potenciálních zájemců, účast na všech jednání a provádění prodávajícího celým procesem až k závěrečnému podpisu. Případně můžete kontaktovat společnost, která vás prodejem firmy provede od začátku do konce.

Nespornou výhodou je, že se dokáže dívat na vaši společnost jako:

  1. Prodávající
  2. Investor