Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Oprava ploché střechy

V minulosti se realizovaly oba základní typy střech - ploché a šikmé. Ve středním zeměpisném pásmu, tedy i u nás, se obvykle stavěly šikmé střechy, protože déšť zde bývá dlouhý a relativně mírný. Jako ochranu proti němu je možné použít různé deskové materiály, po kterých voda stéká dolů. To byly břidlicové či šindelové střechy, nyní obvykle betonová či pálená krytina. Tyto střechy musely být šikmé, aby voda dobře stékala. Sklon střechy se řídil konkrétními klimatickými podmínkami dané oblasti, což si uvědomíme třeba při cestě do Chorvatska, kdy projíždíme horami k moři. Ve vyšších nadmořských výškách a tam, kde více prší, jsou střechy strmější, naopak u moře plošší. Mírně zateklá voda v prostoru pod střechou nevadila. Tento prostor zároveň sloužil pro vyrovnávání tlaků vodních par. Tam, kde jsou deště málo časté, zato přívalové (rovníkové země), nebylo nutné budovat nějakou zvláštní ochranu proti dešti, protože když začalo pršet, voda stejně natekla všude. Např. u břidlicových šikmých střech by natekla mezi jednotlivými deskami, protože dolů by nestačila odtékat. Navíc v těchto klimatických podmínkách nebylo nutné řešit difuzi vodní páry. Proto je tam oprava ploché střechy trochu náročnější.