Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Jak nastavit tlak v domácí vodárně

Převážné množství domácích vodáren je potřeba pravidelně dotlakovávat, aby se zajistila jejich správná funkčnost a bezchybný chod. Kontrola samotného tlaku by se měla při nepřetržitém provozu provádět alespoň čtyřikrát do roka.

tlakování domácí vodárny

 

Jak na kontrolu tlaku?

Když dojde na samotnou kontrolu tlaku, tak první vypněte proud, vypusťte všechnu vodu, ta nám ovlivňuje tlak, který je na ciferníku. Dále použijte libovolný barometr na ventilek, který se nachází na domácí vodárně a zkontrolujte, zda je tlak zhruba o 2 mbary nižší, než jaký je spínací lak vodárny (respektive by to mělo být 80 % spínacího tlaku), pokud tomu tak je, tak máte vyhráno.

Pokud je ovšem tlak nižší, než jaký by měl být, tak jej musíte jednoduše dofouknout, skoro jako kolo. Buď pomocí pumpy s hustilkou a nebo kompresorem. Zkontrolujte těsnost vodárny a pokud je vše v poádku a nikde nic neuniká, tak vodárnu uveďte zpět do provozu.

Co hrozí, když nedotlakuji?

Tlak v expanzní nádobě vodárny nemůže bt ani příliš vysoký, ani příliš nízký, jinak nám hrozí, že se bude vodárna spínat příliš často a hydraulická část čerpadla se tím zničí. Stejně jak se vším jiným ale problém nemusí v tlaku vodárny, ale v tom, že máte k dispozici levný a nekvalitní produkt, popřípadě vodárnu, která už je dlouho po záruce a nemusí fungovat tak, jak fungovala před desíti lety; všechno se časem opotřebuje.

 

Tento článek pro Vás nebyl dostatečný? Zeptejte se profesionálů na domácí vodárny, jako je Helísek.