Znamená pro firmy AKCE a CENA všechno?

Buďte nejlepší v tom, co děláte

firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání mnoho firem opomíná, a pokud pracujete v technicky zaměřené firmě, pak pro vás platí několikanásobně, že firemní vzdělávání vám poskytuje nejen konkurenční výhodu, ale také nové cesty ke spokojeným zákazníkům a novým možnostem. S firemním vzděláváním získáte to, co ostatní nevědí a navíc opravdu kvalifikované odborníky ve svém odvětví. A čím budete profesionálnější, tím raději zákazníci za vámi budou chodit se svými problémy.

Číst dál: Buďte nejlepší v tom, co děláte

Jaké můžete koupit nápojové automaty?

nápojové automaty

Na trhu existuje několik druhů nápojových automatů. Z nejširšího hlediska můžeme nápojové automaty rozdělit na dvě skupiny – automaty na chlazené nápoje a na horké nápoje. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Číst dál: Jaké můžete koupit nápojové automaty?

Zlepšete personální řízení své firmy

Ptáte se sami sebe, zda je personální řízení ve vaší společnosti správné? Máte přehled o personální situaci ve vaší firmě? Opravdu zaměstnáváte užitečné lidi, kteří se podílí na úspěšnosti vaší firmy? Personální audit je efektivní nástroj, díky němuž můžete zjistit potenciál vašich zaměstnanců. Nastavíte-li správná kritéria pro jejich hodnocení a motivaci, můžete zlepšit chod celého podniku.

Číst dál: Zlepšete personální řízení své firmy

Nechte si poradit

Poradenství se už dlouhodobě uznává za prospěšnou profesionální službu, která pomáhá řídícím pracovníkům analyzovat a řešit praktické problémy, před kterými stojí jejich organizace. Termín „podnikové vzdělávání“ byl zaveden v USA, a to na začátku minulého století. Poradenství můžeme chápat i jako vzdělávání dospělých, kde jsou učitelé zaměstnanci univerzity.

Číst dál: Nechte si poradit

Školení pro interní management

Dnes již existuje spousta vzdělávacích společností, které nabízejí manažerská školení. Nazývají je různě, například koučink manažerů, vzdělávání manažerů nebo školení manažerů. Jejich součástí bývají pak školení konkrétních dovedností manažerů jako je time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu a další. Ale jak poznat zda tato školení budou přínosná nebo jen ztrátou času? Firma Jiřího Jemelky má bohaté zkušenosti z konkrétních situací, které je opravňují věřit, že manažery naučí opravdu tomu, co je potřeba, aby firma prosperovala. Jejich školení a koučink pro interní management se vymyká tradičním konvencím. Hlavní přínos je v tom, aby kompetentní osoby, které absolvují kurz, samy začaly přemýšlet o  tématech a  aby byli iniciativní v praktickém používání všeho, k čemu dospěli.